Mida Sa teeksid, kui usuksid, et suudad igale probleemile lahenduse leida? Mida Sa võtaksid ette?

Ärgitame loovat (uudsed ja kasulikud lahendused) ja ettevõtlikku (tahan-tean-suudan-teen) hoiakut koolituste kaudu:

Idee starter - positiivsete algatuste stardiplats

Idee Starter – positiivsete algatuste stardiplats

Hea laenguga töötuba, mille käigus saab head ideed sepistada läbimõeldud ärimudeliteks, turunduskampaaniateks ja tegevusplaanideks. Just selle hea alustamise hoo saabki Idee starteril.

Loovuskoolitused

Loovustreeningud lahendustele orienteeritud suhtumise kujundamiseks ning loovustehnikate omandamiseks. “Tule siia probleem, las ma lahendan Su ära.”

Loovustoad ja töötoad

Töötoad ideede saamiseks, arutelu käivitamiseks ja probleemidele lahenduste leidmiseks.

Tugitudengite arenguprogramm

PRIMUS-programmi toel kõrgkooli õpilastele liidrite arenguprogrammide läbiviimine.

Ettevõtluskoolitus

Töötoad äriideede genereerimiseks, ärikontseptsiooniks vormimiseks ning ettevõtlike sammude käivitamiseks.