Ellu jäävad ideed, mida suudetakse tulemuslikult esitleda

Liftikõne (pitchingu) koolitus

Kuidas lühidalt ja mõjusalt esitleda enda ideid?

Liftikõne koolitus – kuidas lühidalt ja mõjusalt esitleda enda ideid?

Liftikõne eesmärk on tekitada kuulajas huvi sinu toote või teenuse kohta rohkem teada saada. Selleks on tarvis võita kuulaja tähelepanu, usaldus ja poolehoid.

Liftikõne koolitusel:

 1. Aitan mõista, millistele küsimustele peaks kuulaja esitluse käigus vastuse saama.
 2. Pakun variante, kuidas enda idee lühiesitlust struktureerida.
 3. Võimalusel mängime esitlused päriselt läbi, et harjutuda mõjusat kõnelemist ja saada tagasisidet.
 4. Selle tulemusel suudad selgemalt, soravamalt ja mis kõige tähtsam – tulemuslikumalt enda ideedest kõneleda.

Liftikõne pidamise oskus on kasulik:

 • Alustavatele ettevõtjatele enda ideele investorite või klientide leidmisel.
 • Juhtidele enda meeskonnaliikmete mobiliseerimiseks.
 • Nende organisatsioonide esindajatele, kel on tarvis suhelda avalikkusega või välja poole kommunikeerida mida teeme ja miks see hästi väärtuslik on.
 • Kõigile meeskonnaliikmetele, et suuta koosolekutel selgelt väljendada enda ideid.

Liftikõne ehk ideede lühiesitluse koolitus on saadaval:

 • Pitchingu lühikoolitus häkatonidel

  30-60 minutiga kõige olulisemad põhitõed, kuidas vormida enda idee selgeks esitluseks, et žürii mõistaks selle väärtust ja hindaks ideed kõrgemalt.

 • Lühikese ja mõjusa kõnelemise koolitus meeskondadele

  3-tunnine seminar, mis aitab mõista ja mõelda läbi, kuidas enda ettevõtmistest kõneleda lühidalt ja mõjusalt.

 • Liftikõne treening

  3-6 tunnine aktiivne treening, kus õpime selgeks liftikõne põhitõed, mängime läbi enda esitlused ning saame tagasisidet enda idee lühiesitluse parendamiseks.

 • Personaalne juhendamine lühiesitluse koostamiseks

  Personaalne avaliku esinemise coaching Tartus või virtuaalselt Zoomi vahendusel enda idee lühiesitluse eesmärgi ja põhisõnumi paika sättimiseks ning tagasiside saamiseks.