Milline loov ja ettevõtlik potentsiaal peitub meie noortes?

Idee starter häkatonid

Positiivsete algatuste stardiplats

Ideede käivitamise töötoad noortele tegijatele, aktivistidele ja alustavatele ettevõtjatele.

Idee starter – ideede käivitamise töötoad noortele tegijatele, aktivistidele ja alustavatele ettevõtjatele.

Idee starteri saab ehitada üles paaritunnise töötoana või lausa ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammina:

 • Inspiratsioonipäev

  Innustame noori unistama, enda andeid rakendama ja kohalikku elukeskkonda paremaks muutma. Jagame lugusid teistest ettevõtlikest noortest ja näitame võimalusi, kuidas enda kodukandis uusi kogemusi saada.

 • Enda idee avastamine

  Kireleidja rakenduse abil saab noor genereerida algatusideid enda huvivaldkonnas.

 • Idee starteri töötuba

  Kujundame loova keskkonna, kus ideede ümber kogunevad meeskonnad ja töötavad välja selge kontseptsiooni – kellele, mida, kuidas ja miks? Loovad ärimudeli, turundusplaani ja reklaamimaketi. Saavad mentoritelt tagasisidet ning valmistuvad esitama enda ideed konkursile.

 • Esitlustreening

  Treenime meeskondi enda ideed selgelt ja atraktiivselt esitlema.

 • Ideekonkursi finaal

  Žhürii hindab ja tunnustab ettevõtlusideede konkursil parimaid meeskondi ja algatusi. Kõige tugevamad saavad endale mentori, kes juhendab idee elluviijaid.

Olles noorte ettevõtlikkusideede arenguprogrammiga ENTRUM Eestile ringi peale teinud, tooksin välja mõned rõhuasetused, millega arvestada enda kogukonnas ettevõtlikkusprogrammi kujundamisel:

 • Kõrge emotsioon

  Koolist eemal, kohtumine uute inimestega, inspireerivad eeskujud ja põnev lavashow.

 • Suhtevõrgustiku laiendamine

  Soodusta omavahelist suhtevõrgustumist, et soosida ühisalgatusi ka pärast programmi lõppu.

 • Idee elluviimise kaudu õppimine

  Idee elluviimine annab reaalse kogemuse ning aitab seostada ja kinnistada programmis õpitut.

 • Võistlusmoment ja avalik esinemine

  Tähtajad, edasiviiv konkurents ja lavahirmu ületamine hoiavad osalejat ärksana.

 • Praktikutest mentorid

  Hea mentor hoolitseb selle eest, et ideest tegudeni jõutaks ning raskematel hetkedel projektist ei loobutaks.