Mida iganes Sa teed, tee seda tõelise vaimustusega.

Motivatsioonikõned

positiivne laeng tõsises konverentsipäevas või ettevõtte meeskonnaüritusel

Motivatsioonikõned konverentsidel – ärgas laeng positiivset innustust koverentsipäevas

Millise tundega alustad ja lõpetad konverentsipäeva? Hea laeng alguses loob hea baasi, mis innustab osalejaid ärksalt kuulama ja kaasa mõtlema. Säti hea laeng konverentsipäeva lõppu ja külalised lahkuvad positiivsete emotsioonidega. Nad mäletavad tunnet, mille konverentsipäevalt said.

Liigutan inimesi sõnadega

Minu kirg on kõnelemine ja minu looming on suuta kõne kaudu inimesi liigutada. Lisaks eestikeelsetele esinemistele rõõmustan sorava inglise keele oskusega ka rahvusvahelist osalejaskonda.

Populaarsemad esinemisteemad:

 • Hea energia harjumused

  Kuidas luua ja hoida enda sisemist heaolu?

 • Enesemotivatsioon erilistel aegadel

  Kuidas luua ja hoida enda õpimotivatsiooni?

 • Minu elu inspiratsioon

  Printsiibid ja praktikad, mille abil avastada ja realiseerida enda anded.

 • Kõnele, et inspireerida - kuidas liigutada inimesi sõnadega?

  Kuidas kõnelemise kaudu innustada inimesi tegutsema?

 • Õnneliku meeskonna 5 printsiipi

  5 hoovastikku, mille abil ergutada enda meeskonda olema loovam ja tulemuslikum.

 • 7 õnnelikku harjumust

  Avastame 7 õnnelikku harjumust, mis aitavad parema tujuga elada ja tööd teha.

 • 10 ideed, mis aitavad avastada enda kutsumust

  Noortele suunatud inspiratsioonitund, mis ärgitab aktiivselt uusi asju proovima ning enda kirge avastama.

 • Kuidas käivitada enda loovust?

  Avastame moodusi, kuidas ladusamalt uudseid ja kasulikke ideid märgata. Loovus on kunst näha võimalusi seal, kus teised näevad probleeme.